Státní škola s dlouholetou tradicí


Informace o škole

Umístění v Belgické ulici na Vinohradech je výhodné z hlediska dopravní dostupnosti - blízko stanice metra Náměstí Míru i stanice I. P. Pavlova, prakticky v centru Prahy.

Historická budova školy prošla v nedávné době rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí a dále se modernizuje. Nabízí výuku v dobře vybavených a prostorných učebnách. Zcela nově jsou zařízeny a vybaveny odborné učebny informační technologie, zbožíznalství, administrativy a jazyků, které umožňují moderní formu výuky. V budově školy jsou také dvě tělocvičny a možnosti dalšího využití venkovního prostoru pro míčové hry v hodinách tělesné výchovy. Výhodou je i školní jídelna umístěná ve stejné budově.

Co nabízíme?


Vzdělávací programy

pro žáky s ukončeným základním vzděláním:
  • střední vzdělání s výučním listem v oboru PRODAVAČ
  • střední vzdělání s výučním listem v oboru OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém oboru OBCHODNÍK

Vzdělávací program

nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem v libovolném oboru:
  • střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru PODNIKÁNÍ
      • denní forma studia po dobu 2 let
      • dálková forma studia po dobu 3 let

Erudovaný a stabilní pedagogický sbor,

příznivé, přátelské a komunikativní klima jak ve vztahu k žákům, tak i k ostatním sociálním partnerům.

Široký okruh smluvních partnerů

v obchodních firmách, spolupracujících s námi při praktickém vyučování a odborném výcviku žáků.

Máte možnost přijít a přesvědčit se, budete vítáni.

Další informace je možné získat na telefonních číslech přijímání žáků nebo u zástupců ředitele.

Třetí kolo přijímacího řízení - přihlášky do 17.8.2015
Webdesign: