Žáci přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky dostali 15. 8. 2017 emailem pozvánku k vykonání této zkoušky. Přijetí pozvánky je nutné podepsat na sekretariátě školy do 25. 8. 2017 ve všední dny od 9:00 do 14:00 hodin, případně je možné potvrzení o převzetí pozvánky vytisknout z emailu, podepsat a poslat poštou na adresu SŠO Belgická 29, 120 00 Praha 2.
Další informace k podzimnímu termínu maturitní zkoušky viz
http://www.novamaturita.cz/

Začátek školního roku 2017/2018...|více


Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu...|více


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018...|více

28. 6. 2017 byly odeslány výpisy z přihlášky k podzimnímu termínu MZ formou e-mailu. Absolventi potvrdí správnost a úplnnost výpisu k MZ podpisem v protokolu o předání v kanceláři zástupců ředitele nebo v sekretariátu ředitele nejpozději do 7. 7. 2017.


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 oboru vzdělání Podnikání (denní i dálková forma) ...|více


Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2017
Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je zpřístupněno od 13. 6. 2017.
Absolventi konající MZ v náhradním nebo opravném termínu si vyzvednou přihlášku v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 16:00 hod., případně po tel. domluvě (tel: 224 257 904) v jiném domluveném čase.
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 26. 06. 2017.


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 oboru vzdělání Obchodník ...|více


Výsledky 1. kola příjímacího řízení v náhradním termínu pro školní rok 2017/2018 pro obory Obchodník, Podnikání denní forma, Podnikání dálková forma ...|více


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání uchazečů úspěšných v prvním kole přijímacího řízení je možné vyzvednout v sekretariátu ředitele v Po, St, Čt a Pá od 8.00 do 16.00 hod., v Út od 8.00 do 18.00 hod.


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018...|více


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Obchodník, Podnikání, Prodavač, Operátor skladování...více


Třídní schůzky se konají 11.5.2017 od 16.30.
Forma konzultační.


Konání jednotných přijímacích zkoušek maturitních oborů
Na adresu konání testu JPZ se dostavte nejpozději 20 minut před zahájením zkoušky.

Uchazeči pozvaní na první termín konají JPZ 12. 4. 2017, přístup do budovy od 8.00 hod., zahájení testu z matemetiky v 8.30 hod., zahájení testu z českého jazyka a lit. v 11.45 hod.

Uchazeči pozvaní na druhý termín konají JPZ 19. 4. 2017, přístup do budovy od 8.00 hod., zahájení testu z matemetiky v 8.30 hod., zahájení testu z českého jazyka a lit. v 11.45 hod. 


Maturitní zpravodaj CERMAT 40/2017 – informace o zkoušce z českého jazyka a literatury ...|stáhnout pdf


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018...|více


 

Přípravné kurzy ke společné části MZ z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se budou konat od ledna/února 2017 ...přihláška


Maturitní ples 2016/2017 se uskuteční 24. února 2017 od 19.00 hodin v KD Domovina ...více


Další informace k MZ: www.novamaturita.cz
V pátek 10. 6. proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepšího žáka konajícího odborný výcvik na pracovištích firmy Datart. Sponzor soutěže, firma Datart, věnovala vítězům hodnotné věcné ceny, odměna za 1. místo byl kvalitní dotykový mobilní telefon. Kritériem soutěže byly studijní výsledky v odborných předmětech, hodnocení odborného výcviku a zájem o zvolený obor. Slavnostního předávání cen se zúčastnili zástupci firmy Datart a vedení školy. Vítězům blahopřejeme!
https://www.facebook.com/ssob.cz

Škola se zapojila do projektu "Kraje pro bezpečný internet 2016"
Projekt je spojen s e-lerningovými kurzy a soutěží o zajímavé ceny ...více


WiFi síť Střední školy obchodní
Budova školy je pokryta bezdrátovou WiFi sítí v pásmech 2,4 a 5 GHz. Síť je zdarma k dispojici registrovaným žákům a zaměstnancům školy.
Pravidla pro používání WiFi sítě SŠO
Žádost o přístup do školní WiFi sítě SŠO pro žáky

Školní mikiny a trička jsou k dispozici, žáci hlasováním zvolili variantu:
 


Řešení problému s přihlašováním do elektronické žákovské knížky

Informace o zdravotním pojištění pro absolventy... | více

Webdesign: