Rozvrh hodin pro dálkové nástavbové studium, varianty rozvrhu 1. pololetí šk. roku 2016/2017 (PDF), výuka probíhá pouze v úterý

Pedagogicko organizační informace (prázdniny, odborný výcvik oboru obchodník, souvislá praxe)

Seznam sociálních partnerů/firem, se kterými spolupracujeme na zajištění odborného výcviku ve školním roce 2016/2017.

šk. r. 2016/2017

1.A

učebna č. 5

třídní učitel: Vomáčková

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí EK M D ZPV OP PEK PEK            
Úterý   ČJL AJ ZB M EK NJ TH          
Středa AJ OP ON NJ ČJL ZPV ZB            
Čtvrtek OV OV OV OV OV OV OV          
Pátek HZ M IKT TV TV AJ D            

 

1.D

učebna č. 18

třídní učitel: Krupková

 

sudý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí M AJ ZB F MP TV TV            
Úterý OZ OP/TECH ZB IKT IKT CH ČJL TH          
Středa AJ ½ ZB ZB AP MS M AJ            
Čtvrtek AP AP AJ MP/PSP OZ ČJL OP/TECH            
Pátek ČJL ČJL F AP MS CH AJ ½            
 
lichý Odborný výcvik  

 

1.E

učebna č. 19

třídní učitel: Krčíková

 

lichý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí OP AJ AJ AP AP OZ PSP            
Úterý TV-D ½ TV-D ½ AJ IKT IKT M ZB TV-CH ½ TV-CH ½        
Středa F ČJL ZB CH ČJL AP AP            
Čtvrtek OP F M MS PSP AJ OZ TH          
Pátek CH ZB ZB ČJL ČJL MS              
 
sudý Odborný výcvik  

 

1.F

učebna č. 13

třídní učitel: Štrobichová

 

lichý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí CH AP AP F AJ ČJL OP            
Úterý TV-D ½ TV-D ½ ZB ZB MS OP ČJL TV-CH ½ TV-CH ½        
Středa AJ AJ PSP AP AP ZB OZ TH          
Čtvrtek M PSP F ČJL MS AJ CH            
Pátek ZB OZ M IKT IKT ČJL              
 
sudý Odborný výcvik  

2.A

učebna č. 12

třídní učitel: Čistá

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí ZB ½ ZPV AJ M ÚČ ČJL ZB ½            
Úterý OV OV OV OV OV OV OV            
Středa ZB/NJ ZB/NJ PEK ÚČ AJ ČJL OP TH          
Čtvrtek NJ IKT IKT EK AJ ZPV PSO            
Pátek TV TV OP ON PSO M EK            

2.D

učebna č. 13

třídní učitel: Šída

 

sudý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí ZB ZB M ZV OP AJ AJ            
Úterý ZB M OZ OP OP EV EK            
Středa TV-D ½ TV-D ½ AJ IKT IKT AP ZB TV-CH ½ TV-CH ½        
Čtvrtek TH M PSP AJ ZV ČJL OZ            
Pátek EK ČJL M PSP AP OP EV            
 
lichý Odborný výcvik  

 

2.E

učebna č. 6

třídní učitel: Hlaďová

 

sudý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí ZV OP M ZB AJ ON PSP            
Úterý ON ZB EV M EK ZV OP            
Středa IKT IKT ČJL TV TV AJ AP            
Čtvrtek EK PSP AJ M M OP ČJL            
Pátek AP ZB ZB EV OP AJ TH          
 
lichý Odborný výcvik  

 

2.F

učebna č. 4

třídní učitel: Štecherová

 

lichý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí ZB ½ M AJ OZ ZV OP/TECH AP            
Úterý EK ZB M M AJ PSP/MP ZB ½            
Středa IKT IKT PSP/MP TV TV ČJL TECH/OP            
Čtvrtek ZV EK OZ AJ AJ EV M TH          
Pátek AP TECH/OP EV ČJL ZB TECH ZB            
 
sudý Odborný výcvik  

 

3.A

učebna č. 3

třídní učitel: Havlíková

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí M AJ OP ČJL ÚČ AJ-K EK            
Úterý IKT IKT ZB AJ ČJL NJ TH            
Středa OV OV OV OV OV OV OV OV          
Čtvrtek TV TV NJ ZB EK M ÚČ            
Pátek AJ OP ÚČ EV ON EK M            

 

3.B

učebna č. 14

třídní učitel: Barochová

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí   ÚČ M AJ ČJL EK OP            
Úterý ZB AJ ÚČ M NJ IKT IKT            
Středa NJ ČJL AJ OP ON EK ÚČ TH          
Čtvrtek TV-D ½ TV-D ½ EK EV M ZB AJ-K TV-CH ½ TV-CH ½        
Pátek OV OV OV OV OV OV OV OV          

 

3.D

učebna č. 4

třídní učitel: Chadimová

 

sudý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí M DEV AJ AJ ZB EKOL ZEM            
Úterý TV-CH ½ TV-CH ½ AJ ZB M OP DEV TV-D ½ TV-D ½        
Středa EK ČJL ZEM ZB ZB M EKOL TH          
Čtvrtek AJ DEV DEV IKT IKT OZ EK            
Pátek AP AP ČJL EK OP OZ              
 
lichý Odborný výcvik  

 

3.E

učebna č. 19

třídní učitel: Marková D.

 

sudý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí ZB M ZEM OP AJ EK DEV            
Úterý ZB OZ ZEM EK DEV M              
Středa čJL AJ EKOL AP AP TV TV TH          
Čtvrtek AJ AJ DEV DEV EKOL EK M            
Pátek ZB OZ OP IKT IKT ČJL ZB            
 

lichý

Odborný výcvik  

 

3.F

učebna č. 7

třídní učitel: Rottová

 

lichý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí M AJ EK ZB DEV TV TV            
Úterý ZEM DEV DEV EKOL M EK OZ          
Středa ZB OP AJ IKT IKT M ZB            
Čtvrtek AJ AJ OZ EKOL EK ČJL DEV TH          
Pátek OP ČJL ZEM AP AP ZB              
 
sudý Odborný výcvik  

 

3.G

učebna č. 6

třídní učitel: Beranová

 

lichý

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí AJ M ZB DEV ČJL TV TV            
Úterý EKOL DEV DEV M ZB ZB OP            
Středa OZ M EK ZEM EKOL AJ ZB TH          
Čtvrtek ČJL OZ AJ IKT IKT DEV AJ            
Pátek AP AP EK ZEM OP EK              
 
sudý Odborný výcvik  

 

4.A

učebna č. 15

třídní učitel: Hájková

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí IKT/NJ IKT/ZB ÚČ ÚČ AJ IKT/ZB IKT ½            
Úterý       TV TV M PN EV OP MS TH    
Středa OP M ÚČ EK AJ/ZB AJ/ZB ON            
Čtvrtek   NJ ČJL PN OP AJ ČJL            
Pátek ZB/NJ EK CVM AJ ČJL ZB ½              

 

P1.A

učebna č. 17

třídní učitel: Ryšavá

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí ÚČ UP MM ČJL OZ M AJ            
Úterý       LS OZ AJ IPK PR EP ENV      
Středa   EP M ČJL ÚČ ÚČ UP TH          
Čtvrtek EP M AJ TV TV KOR KOR            
Pátek INF INF ENV MM IPK ÚČ              

 

P2.A

učebna č. 8

třídní učitel: Beranová

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí MS EP EP INF INF AJ ÚČ            
Úterý       AJ AJ-K TV TV M ČJL PR      
Středa ÚČ M OZ EP CVM MM ČJL            
Čtvrtek AJ AJ-K EP KOR KOR PR M TH          
Pátek ÚČ ÚČ MM OZ ČJL LS              

 

P2.B

učebna č. 16

třídní učitel: Hataš

 

 

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:40 - 10:25

4

10:45 - 11:30

5

11:35 - 12:20

6

12:25 - 13:10

7

13:15 - 14:00

8

14:30 - 15:15

9

15:20 - 16:05

10

16:15 - 17:00

11

17:05 - 17:50

12

17:55 - 18:40

13

18:45 - 19:30

Pondělí AJ EP ČJL TV TV MM OZ            
Úterý       ÚČ ½ EP LS M KOR KOR MM ÚČ ½    
Středa M AJ AJ-K ČJL EP INF INF            
Čtvrtek PR AJ-K M EP ÚČ ÚČ OZ            
Pátek CVM AJ ČJL ÚČ MS PR TH            

 

 

 

 

Webdesign: