Přihlášky

Přihláška ke vzdělávání pro obor OBCHODNÍK

Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ - specialista prodeje

Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ - specialista prodeje elektrotechnického zboží

Přihláška ke vzdělávání pro obor OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Přihláška ke vzdělávání pro obor PODNIKÁNÍ

Přihláška k přípravnému kurzu společné části maturitní zkoušky

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Žádosti

Žádost o duplikát (ročníkové vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce) - vyplněnou žádost zašlete na adresu rakarova@ssob.cz nebo sekretariat@ssob.cz 

Žádost o opakování ročníku

Žádost o přerušení studia

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o změnu oboru

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

Žádost o přestup na naši školu

Žádost o uvolnění z vyučování

Oznámení o zanechání vzdělávání

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program OBCHODNÍKDodatek č. 1

Školní vzdělávací program EKONOMICKÉ LYCEUM

Školní vzdělávací program PRODAVAČ - specialista prodeje

Školní vzdělávací program PRODAVAČ - specialista prodeje elektrotechnického zboží

Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ - denní forma vzděláváníDodatek č. 1Dodatek č. 2Dodatek č. 3

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Koncepce rozvoje školy 2019 – 2023

Koncepce rozvoje školy 2019 – 2023

Školní řád

Školní řád

Pravidla distanční výuky

Pravidla distanční výuky - dodatek č. 1

Protokol o inspekční činnosti z 22.10.2019 – 31.10.2019

Protokol o inspekční činnosti z 22.10.2019 – 31.10.2019

GDPR

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731609403, email: gdpr@moore-czech.cz.

Oznámení o sběru a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe

Oznámení o sběru a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe

Informační memorandum

Informační memorandum

Prohlášení o přístupnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas

Europass 2024

Europass pro obor vzdělání Podnikání, dálková forma: AJ, ČJ, NJ

Europass pro obor vzdělání Podnikání, denní forma: AJ, ČJ, NJ

Europass pro obor vzdělání Obchodník: AJ, ČJ, NJ

Europass pro obor vzdělání Prodavač: AJ, ČJ, NJ

Europass pro obor vzdělání Operátor skladování: AJ, ČJ, NJ

ostatní

Oznámení o zanechání vzdělávání

Aktuality