Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště na naší škole, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, zajišťují:

 

Výchovná poradkyně
Metodička prevence
 

(ŠPP úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56 – PhDr. Olga Folprechtová Pohlová)

Aktuality