1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 13. dubna 2023
2. řádný termín 14. dubna 2023
1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
První kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 pracovní dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
podání přihlášky do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 13. dubna 2023
2. řádný termín 14. dubna 2023
1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 pracovní dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s výučním listem:
28. 4. 2023, 12-15 hod.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s maturitní zkouškou:
28. 4. 2023, 12-15 hod.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Max. počet otevíraných tříd Max. počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník denní 2 60
66-51-H/01 Prodavač denní 3 90
66-53-H/01 Operátor skladování denní 1 30
64-41-L/51 Podnikání denní 2 60

Dny otevřených dveří 2022/2023

Středa 7. 12. 2022 13:00 - 18:00

Úterý 10. 1. 2023 13:00 - 18:00

Čtvrtek 26. 1. 2023 13:00 - 18:00

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 bylo ukončeno, kapacita 1. ročníků je naplněna

.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2022/2023

Tříleté obory s výučním listem
Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání Operátor skladování

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání Prodavač

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ve třetím kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 15. srpna 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno 30. srpna 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 15. srpna 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno 30. srpna 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
tříleté – dálková forma vzdělávání, 
podání přihlášky do 15. srpna 2022,
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání
Vyhodnocení přijímacího řízení oboru vzdělání podnikání – dálková forma vzdělávání

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná 26. srpna 2022
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

Třetí kolo bude uzavřeno 30. srpna 2022.

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. 

Nahlížení do spisu
29. 8. 2022, 12-15 hod.

Počet volných míst pro třetí kolo přijímacího řízení

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
66-51-H/01 Prodavač denní 4
66-53-H/01 Operátor skladování denní 15
64-41-L/51 Podnikání dálková 20

Výsledky náhradního termínu 2. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2022/2023

Čtyřletý maturitní obor - náhradní termín
Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Redukované pořadí všech uchazečů přihlášených k přijímací zkoušce v náhradním termínu pro obor vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Tříleté obory s výučním listem

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání Operátor skladování

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání Prodavač


Čtyřletý maturitní obor

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník


Nástavbové maturitní obory

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v dálkové formě vzdělávání

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2022/2023

Čtyřletý maturitní obor - náhradní termín
Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Nástavbové maturitní obory – náhradní termín
Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v dálkové formě vzdělávání

2. Kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou,
pro zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista marketingu a Specialista zahraničního obchodu),
podání přihlášky do 13. května 2022.

Kritéria přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná 24. května 2022 (1. skupina v 8.00 hod., druhá skupina v 11.00 hod., 3. skupina v 15.00 hod.)

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
Druhé kolo bude uzavřeno 26. května 2022.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
tříleté – dálková forma vzdělávání, 
podání přihlášky do 13. května 2022,
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení oboru vzdělání podnikání – denní forma vzdělávání
Vyhodnocení přijímacího řízení oboru vzdělání podnikání – dálková forma vzdělávání

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná 24. května 2022
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

Druhé kolo bude uzavřeno 26. května 2022.


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 13. května 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
Druhé kolo bude uzavřeno 26. května 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 13. května 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
Druhé kolo bude uzavřeno 26. května 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 13. května 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
Druhé kolo bude uzavřeno 26. května 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Přihlášku je možné na základě žádosti převést z prvního kola přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu
25. 5. 2022, 12-15 hod.

Počet volných míst pro druhé kolo přijímacího řízení

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
66-41-L/01 Obchodník denní 62
66-51-H/01 Prodavač denní 36
66-53-H/01 Operátor skladování denní 16
64-41-L/51 Podnikání denní 31
64-41-L/51 Podnikání dálková 57

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Tříleté obory s výučním listem

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání Operátor skladování

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání Prodavač

Čtyřletý maturitní obor

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Nástavbové maturitní obory

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v dálkové formě vzdělávání

1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou,
pro zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista marketingu a Specialista zahraničního obchodu),
podání přihlášky do 1. března 2022.

Kritéria přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení 

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2022
2. řádný termín 13. dubna 2022
1. náhradní termín 10. května 2022
2. náhradní termín 11. května 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
První kolo bude uzavřeno nejdříve 29. dubna 2022 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
tříleté – dálková forma vzdělávání, 
podání přihlášky do 1. března 2022,
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení oboru vzdělání podnikání – denní forma vzdělávání
Vyhodnocení přijímacího řízení oboru vzdělání podnikání – dálková forma vzdělávání

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2022
2. řádný termín 13. dubna 2022
1. náhradní termín 10. května 2022
2. náhradní termín 11. května 2022
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 29. dubna 2022 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2022
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2022.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2022.
Školní přijímací zkouška formou pohovoru.
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení přijímacího řízení
První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2022.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s výučním listem:
19. 4. 2022, 8-14 hod.
20. 4. 2022, 14-17 hod.
21. 4. 2022, 8-14 hod.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s maturitní zkouškou.
28. 4. 2022, 12-15 hod.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Max. počet otevíraných tříd Max. počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník denní 3 90
66-51-H/01 Prodavač denní 3 90
66-53-H/01 Operátor skladování denní 1 30
64-41-L/51 Podnikání denní 2 60
64-41-L/51 Podnikání dálková 2 60

Aktuality