Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny 21. 6. 2024.


Čtyřleté maturitní obory

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum.

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník.


Nástavbový maturitní obor

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání.


Tříleté obory s výučním listem

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování.

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač.

Informační schůzka pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku oborů Obchodník a Ekonomické lyceum se uskuteční 29. 8. 2024 od 17.00 hodin. Tématem schůzky bude adaptační kurz a zahájení školního roku.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:


78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou.

Podání přihlášky do 24. května 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Podklady pro vydání rozhodnutí v případě oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou budou získány zohledněním výsledků jednotné přijímací zkoušky konané v prvním kole.

13. června 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Ekonomické lyceum není vyžadováno.


66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 24. května 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Podklady pro vydání rozhodnutí v případě oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou budou získány zohledněním výsledků jednotné přijímací zkoušky konané v prvním kole.

13. června 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Obchodník. Pokud bylo vydáno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce pro první kolo přijímacího řízení, lze jej použít i pro kolo druhé.


64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,

Podání přihlášky do 24. května 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Podklady pro vydání rozhodnutí v případě oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou budou získány zohledněním výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky konané v prvním kole. Pokud uchazeč nekonal školní přijímací zkoušku z anglického jazyka v naší škole v prvním kole, bude ji konat dne 10. 6. 2024.

13. června 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Podnikání není vyžadováno.


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Tříletý obor s výučním listem,

Podání přihlášky do 24. května 2024.

Kritéria přijímacího řízení

13. června 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí.

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Operátor skladování. Pokud bylo vydáno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce pro první kolo přijímacího řízení, lze jej použít i pro kolo druhé.


66-51-H/01 PRODAVAČ

Školní vzdělávací programy:
PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží 
PRODAVAČ – specialista prodeje
Školní vzdělávací program si uchazeč volí při pohovoru u školní přijímací zkoušky.


Tříletý obor s výučním listem,

Podání přihlášky do 24. května 2024.

Kritéria přijímacího řízení

13. června 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí.

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Prodavač. Pokud bylo vydáno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce pro první kolo přijímacího řízení, lze jej použít i pro kolo druhé.


U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.


Způsoby podávání přihlášek
Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
Podáním výpisu vytištěného z online systému.
Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 21.5.2024 do 24.5.2024. 

Nahlížení do spisu 
18. 6. 2024, 12-15 hod.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí budou zveřejněny 21. 6. 2024.

Počet přijímaných uchazečů v druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Předpokládaný počet volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní 10
66-41-L/01 Obchodník denní 45
66-51-H/01 Prodavač denní 7
66-53-H/01 Operátor skladování denní 9
64-41-L/51 Podnikání denní 9

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Čtyřleté maturitní obory

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum.

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník.

Nástavbový maturitní obor

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání.

Tříleté obory s výučním listem

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování.

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač.

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou.

Podání přihlášky do 20. února 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2024
2. řádný termín 15. dubna 2024
1. náhradní termín 29. dubna 2024
2. náhradní termín 30. dubna 2024

9. května 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Ekonomické lyceum není vyžadováno.


66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 20. února 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2024
2. řádný termín 15. dubna 2024
1. náhradní termín 29. dubna 2024
2. náhradní termín 30. dubna 2024

9. května 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Obchodník.


64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,

Podání přihlášky do 20. února 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2024
2. řádný termín 15. dubna 2024
1. náhradní termín 29. dubna 2024
2. náhradní termín 30. dubna 2024

9. května 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Podnikání není vyžadováno.


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Tříletý obor s výučním listem,

Podání přihlášky do 20. února 2024.

Kritéria přijímacího řízení

9. května 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí.

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Operátor skladování.


66-51-H/01 PRODAVAČ

Školní vzdělávací programy:
PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží 
PRODAVAČ – specialista prodeje
Školní vzdělávací program si uchazeč volí při pohovoru u školní přijímací zkoušky.

Tříletý obor s výučním listem,

Podání přihlášky do 20. února 2024.

Kritéria přijímacího řízení

9. května 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí.

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS
Je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Prodavač.


U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Způsoby podávání přihlášek

Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
Podáním výpisu vytištěného z online systému.
Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024. 

Nahlížení do spisu 
14. 5. 2024, 12-15 hod.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Max. počet otevíraných tříd Max. počet přijímaných žáků
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní 2 60
66-41-L/01 Obchodník denní 2 60
66-51-H/01 Prodavač denní 3 90
66-53-H/01 Operátor skladování denní 1 30
64-41-L/51 Podnikání denní 1 30

Informační web MŠMT k přijímacímu řízení 2024

V návaznosti na změny v organizaci přijímacího řízení, které jsou plánované na jaro 2024, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy webové stránky https://www.prihlaskynastredni.cz/ s informacemi pro rodiče uchazečů. Najdete zde aktuální termíny, postupy při podávání přihlášky i odpovědi na nejčastější dotazy.

Den otevřených dveří 2023/2024

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole letos připravujeme na tyto termíny:

Středa 13. 12. 2023 13:00 - 18:00 hodin

Úterý 9. 1. 2024 13:00 - 18:00 hodin

Čtvrtek 25. 1. 2024 13:00 - 18:00 hodin

Zájemci se mohou těšit na setkání s žáky i vyučujícími naší školy, dozvědí se podrobnosti o teoretické i praktické výuce i o možnostech uplatnění našich absolventů na trhu práce a možnostech dalšího studia.

Archiv

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum a 3. kola pro obor vzdělání Obchodník 2023/2024

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Redukované pořadí všech uchazečů o obor vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

2. a 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou.

Podání přihlášky do 18. srpna 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Náhradní školní přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023, se koná: 24. 8. 2023

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_Lyceum.pdf

Druhé kolo bude uzavřeno 25. srpna 2023.

 

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 18. srpna 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Náhradní školní přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023, se koná: 24. 8. 2023

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
Třetí kolo bude uzavřeno 25. srpna 2023.

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Nahlížení do spisu: 25. 8. 2023, 12-15 hod.

Počet volných míst pro 2. a 3. kolo přijímacího řízení 

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní 16
66-41-L/01 Obchodník denní 5

Výsledky doplňkového termínu 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum, 2023/2024

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Redukované pořadí všech uchazečů o obor vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, ObchodníkNÁSTAVBOVÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzděláváníTŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač

Pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač

Doplňkový termín 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, konané v jiném termínu, pro obor vzdělání zapsaný do školského rejstříku dne 31. 5. 2023

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou.

Podání přihlášky do 9. června 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Doplňující informace k přijímacímu řízení


Náhradní školní přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023, se koná: 22. 6. 2023


Doplňkové kolo bude uzavřeno 23. června 2023.

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky doporučujeme doručovat osobně v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Nahlížení do spisu: 23. 6. 2023, 12-15 hod.

Počet volných míst pro doplňkový termín 1. kola přijímacího řízení

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní 30

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 v náhradním termínu konání přijímací zkoušky

ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník 

Redukované pořadí uchazečů, konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu, oboru 66-41-L/01, Obchodník

NÁSTAVBOVÝ MATURITNÍ OBOR

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Redukované pořadí uchazečů, konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu, oboru 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

 

66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 19. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení


Náhradní školní přijímací zkouška se koná: 31. 5. 2023

Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
podání přihlášky do 19. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení


Náhradní školní přijímací zkouška se koná: 31. 5. 2023

Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 19. května 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf.

 

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 19. května 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf.

 

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 19. května 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo bude uzavřeno 6. června 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf.

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat doporučenou zásilkou nebo ji osobně donést do SŠO.

Nahlížení do spisu: 7. 6. 2023, 12-15 hod.

Počet volných míst pro druhé kolo přijímacího řízení

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet volných míst
66-41-L/01 Obchodník denní 35
66-51-H/01 Prodavač denní 9
66-53-H/01 Operátor skladování denní 10
64-41-L/51 Podnikání denní 38 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Čtyřletý maturitní obor

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, Obchodník Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-41-L/01, ObchodníkNástavbový maturitní obor

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzděláváníRedukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 64-41-L/51, Podnikání v denní formě vzdělávání

Tříleté obory s výučním listem

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Seznam přijatých uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, ProdavačRedukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-53-H/01, Operátor skladování

Redukované pořadí všech uchazečů oboru vzdělání 66-51-H/01, Prodavač

1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41-L/01 OBCHODNÍK

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, s možností skládat po ukončení 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač.

Podání přihlášky do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 13. dubna 2023
2. řádný termín 14. dubna 2023
1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik.pdf.
První kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 pracovní dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou,
dvouleté – denní forma vzdělávání,
podání přihlášky do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.
Přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 13. dubna 2023
2. řádný termín 14. dubna 2023
1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_podnikani.pdf.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 pracovní dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sp.pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ

zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
Tříletý obor s výučním listem,
podání přihlášky do 1. března 2023.
Bez přijímací zkoušky, přijímací pohovor.

Kritéria přijímacího řízení

První kolo bude uzavřeno k 28. dubnu 2023.
Formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_se.pdf

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s výučním listem:
28. 4. 2023, 12-15 hod.

Nahlížení do spisu pro obory vzdělání s maturitní zkouškou:
28. 4. 2023, 12-15 hod.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Max. počet otevíraných tříd Max. počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník denní 2 60
66-51-H/01 Prodavač denní 3 90
66-53-H/01 Operátor skladování denní 1 30
64-41-L/51 Podnikání denní 2 60

Dny otevřených dveří 2022/2023

Středa 7. 12. 2022 13:00 - 18:00

Úterý 10. 1. 2023 13:00 - 18:00

Čtvrtek 26. 1. 2023 13:00 - 18:00

Aktuality