Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu – realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

-      k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

-      k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu dle MS2021+: Šablony JAK 02_22_003

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003227

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2023

Celková doba realizace projektu 28 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2025

Dotace: 871484,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Spolu po Covidu

Na přelomu listopadu a prosince měli žáci možnost zúčastnit se třídenního pobytu v Křižanově s cílem blíže se poznat a stmelit kolektiv po delším období distanční výuky. Realizace programu Spolu po covidu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a byla určena žákům učebních oborů. Na programu byly hry zaměřené na multikulturní, komunikační a týmové dovednosti, ale i sportovní aktivity jako paintball nebo lanový park. Všichni zúčastnění byli s akcí velmi spokojeni!

Fotogalerie

iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání), umožňujícího čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů, pobývají čtyři z našich pedagogů na zahraniční stáži. Dva vyučující spolupracují na tři týdny s kolegy v norském Trondheimu a dvě pedagožky absolvují dvoutýdenní stáž v německé Mohuči. 

                               

Norsko - Fondy EHP 2014-2021

Bližší informace o projektu najdete ZDE

Evropské strukturální a investiční fondy

Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, který podporuje akce směřující k navázání vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. V našem případě se jedná o výměnné pobyty a praktika našich a německých žáků.

V listopadu 2023 navštívili tři naši pedagogové nové partnerské školy v Německu, konkrétně v Mohuči, Soltau a Hamburku. Úspěšně navázali nové kontakty, představili naši školu a domluvili parametry budoucí spolupráce. Spolupráce s BBS Soltau bude pokračovat první návštěvou v Čechách již v únoru nadcházejícího roku. Naši žáci by pak navštívili Soltau na jaře 2024, případně ke konci školního roku.

______________________________

Škola je zapojená do projektu 1Planet4All – Empowering youth, living EU values, tackling climate change podpořeného z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Raising) a projektu Učím o klimatu podpořeného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

______________________________

logo norsko (1)

Naše škola se úspěšně zapojila do mezinárodního projektu s Thora Storm videregående skole z norského Trondheimu. Naši žáci tak budou mít možnost vycestovat a poznat své norské protějšky. Budou spolupracovat na mezinárodním projektu, se kterým poté budou soutěžit na veletrhu juniorských firem v kraji Trondelag. 
Program je financován z Fondů EHP, do nichž přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Cílem programu je zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Program Vzdělávání podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci studijních a výukových pobytů. Na realizaci projektů je vyčleněno téměř 7 milionů eur. V prvních dvou kolech výzev bylo podpořeno 57 projektů s celkovou alokací 3,5 milionu euro. Více informací o programu Vzdělávání naleznete zde: https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp

Informace o aktuálním průběhu projektu najdete zde .
Kontakt (koordinátor projektu): Ing. Marek Začal – zacal@ssob.cz

V rámci příprav na budoucí možnou spolupráci s novými partnery navštívila naše škola Thora Storm videregående skole v norském Trondheimu. Jednalo se o dvoudenní návštěvu hrazenou z Fondů EHP, které podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Prohlédli jsme si interiér v nově zmodernizované budově školy, navštívili výuku a v průběhu celé návštěvy pak intenzivně připravovali rámcový plán a další možnosti budoucí spolupráce. Naše škola se nyní chystá projít výběrovým řízením, a pokud uspěje, čeká nás již tento a příští rok výměnný pobyt s norskými studenty. Jedním z hlavních cílů pak bude vytvoření reálně fungující česko-norské obchodní společnosti, která bude příští rok v Norsku soutěžit na prestižním veletrhu firem. Držme si palce. Skål! :)

______________________________

evropské strukturální fondy

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125
Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

______________________________

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu dle MS2014+: Šablony II SŠO
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016631
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 01. 2020
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2021
Dotace: 523 886,00

Název projektu dle MS2014+: 02_16_042 SŠO, Praha 2
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005361
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019
Dotace: 1 013 352,00

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_066 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality